Tuesday, June 16, 2009

Automatic assistance (Acts 12)

A bitter aphorism in Israel during the first century held that "it is better to be Herod's pig than Herod's son." The two words (pig and son) look almost identical in Greek. This was not a happy family. One Herod encountered the Magi. His son confronted John the Baptist and Jesus. The grandson, James and Peter and worms. The great-grandson, so rumor has it, retired in disgrace to the peaceful Roman village of Pompey.

Today's chapter begins with another flare up of persecution. Herod was an Idumean set as a puppet ruler over the Jews. He noticed how his poll numbers went up when he arrested and executed James, and nabbed Peter in an effort to curry additional favor. Let's let the historical record speak for itself a bit:
Act 12:5 Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu.
Act 12:6 Petrus, Hirodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece, çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu.
Act 12:7 Birdenbire Rab'bin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek, Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. "Çabuk, kalk!" dedi. O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü.
Act 12:8 Melek ona, "Kuşağını bağla, çarıklarını giy" dedi. Petrus da söyleneni yaptı. "Abanı giy, beni izle" dedi melek.
Act 12:9 Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor, bir görüm gördüğünü sanıyordu.
Act 12:10 Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı, önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler, sonra melek ansızın Petrus'un yanından ayrıldı.
Act 12:11 O zaman kendine gelen Petrus, "Rab'bin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum" dedi. "O beni Hirodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu bütün belalardan kurtardı."
And, a few sentences:
  • Birdenbire Rab'bin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. -- Suddenly / of the Lord / an / angel / appeared / and / in the cell / a / light / shone forth.
  • Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek kente açılan demir kapıya geldiler. -- First / and /second / watches / they pass / to the city / opening / iron / gate / was closed.
  • Kapı, önlerinde kendiliğinden açıldı. -- The gate / that was before them / on its own / opened.
  • melek -- angel. The k turns into the soft g if you attach a vowel to the word.
The gate, the final obstacle, opened by itself. The Greek word translated kendiliğinden should look familiar: αὐτομάτη . Yep -- automatic! If an angel wakes you up with good news, obstacles can melt away as you move forward. (So many of the barriers to our dreams are those we erect in our own minds.)

No comments: