Wednesday, September 9, 2009

Who's in charge here, anyhow? (I Cor. 15)

Psalm 110 is the Old Testament chapter most frequently quoted, cited, or paraphrased in the New Testament. It speaks of a King who reigns, a King who is in some way closely associated with the Eternal Creator.
Psa 110:1 RAB efendime: "Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek Sağımda otur" diyor.
Psa 110:2 RAB Siyon'dan uzatacak kudret asanı, Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!
Psa 110:3 Savaşacağın gün Gönüllü gidecek askerlerin. Seherin bağrından doğan çiy gibi Kutsal giysiler içinde Sana gelecek gençlerin.
Psa 110:4 RAB ant içti, kararından dönmez: "Melkisedek düzeni uyarınca Sonsuza dek kâhinsin sen!" dedi.
Psa 110:5 Rab senin sağındadır, Kralları ezecek öfkelendiği gün.
Psa 110:6 Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak, Dünyanın dört bucağında başları ezecek.
Psa 110:7 Yol kenarındaki dereden su içecek; Bu yüzden başını dik tutacak.
In some way, this king's reign is an extension of the Eternal Creator's actions in history. God's people eagerly participated in the action, and the pretentious foes of God and man are brought to heel.[1]

Paul presents this progressive subduing of evil as an ongoing, present reality, made manifest through the proclamation of the Christian gospel -- the King has come! He is ruling today! There is reason for rejoicing, confidence, action, and hope. I Cor. 15:24-
1Co 15:24 Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak.
1Co 15:25 Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek O'nun egemenlik sürmesi gerekir.
1Co 15:26 Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür.
1Co 15:27 Çünkü, "Tanrı her şeyi Mesih'in ayakları altına sererek O'na bağımlı kıldı." "Her şey O'na bağımlı kılındı" sözünün, her şeyi Mesih'e bağımlı kılan Tanrı'yı içermediği açıktır.
1Co 15:28 Her şey Oğul'a bağımlı kılınınca, Oğul da her şeyi kendisine bağımlı kılan Tanrı'ya bağımlı olacaktır. Öyle ki, Tanrı her şeyde her şey olsun.
A wise understanding of the Bible does not lead the believer to attempt to map out the future. Rather, in knowing that God has ordained the triumph of good over evil, we can fulfill our obligations with optimistic faithfulness. We are not spectators at a global train wreck, but co-laborers with a God who loves his creation, and invites us to help restore it, and develop its potentials.
_________

[1] To "bring something to heel" is a metaphor from the training of dogs. When hearing the command "Heel!" the well-trained dog will park himself behind his owner's left heel, and walk in that submissive formation.


No comments: