Sunday, January 24, 2010

Matt. 11 -- are you the man?

Jesus had a cousin, a man who also arrived via a miraculous birth. John the Baptist was born to elderly parents, grew up in the desert, and lived on bugs and wild honey -- survival rations. He had a hard-edged message: things are not okay. God is showing up -- and he's angry. This society better start practicing its survival skills, because judgment dangles over its head.

Paradoxically, in the Roman Catholic catalog of saints, John the Baptist is honored as the epitome of joy! In John 3, he said, "This my joy is now complete." Not too many people have ever lived to say that. He rejoiced in that he had fulfilled the "prime directive" of his life, and introduced Israel to her Messiah. Let's see what Jesus had to say about John.
Mat 11:2-4 Tutukevinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca, O'na gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: "Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?"
Mat 11:5 Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor.
Mat 11:6 Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu!"
Mat 11:7 Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. "Çöle ne görmeye gittiniz?" dedi. "Rüzgarda sallanan bir kamış mı?
Mat 11:8 Söyleyin, ne görmeye gittiniz? Pahalı giysiler giymiş bir adam mı? Oysa pahalı giysi giyenler, kral saraylarında bulunur.
Mat 11:9 Öyleyse ne görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Evet! Size şunu söyleyeyim, gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.
Mat 11:10 'İşte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O önden gidip senin yolunu hazırlayacak' diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir.
Mat 11:11 Size doğrusunu söyleyeyim, kadından doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte, Göklerin Egemenliği'nde en küçük olan ondan üstündür.
John was in prison. His followers were bewildered.[1] The One John had pointed to certainly didn't live like his austere mentor. Jesus spent more time partying with "the wrong crowd" than he did organizing a guerrilla resistance movement! It's possible that John was having second thoughts as well. Or, maybe he just wanted to offer his soon-to-be-orphaned followers some reassurance. In any case, he sent two of them to Jesus, with a question:
Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?
Let's unpack this:
  • Gelecek -- The Coming
  • Olan -- One
  • sen misin -- are you
  • yoksa -- if not
  • başkasını -- another one
  • -- should
  • bekleyelim? -- we await?
To this day, many people are unclear on who, exactly, Jesus is. Those who know, have discovered the exuberant joy that John spoke of. The rest are still bewildered, unable to puzzle out the significance of "life, the universe, and everything." The toxic anti-philosophy of existentialism bluntly asserts that life has no significance, and we have nothing to live for. Fortunately, the image of God inscribed in our souls is repulsed by that cynicism, and years for something transcendent to live for.

________________

[1] Someone who is "bewildered" is, metaphorically at least, lost in the wild.

No comments: