Tuesday, May 4, 2010

Luke 17(b) -- how to surpass 90% of the competition

An attitude of gratitude will put you ahead of 90% of your competition, I tell my children. This is the story that supports that assertion:
Luk 17:12,13 Köyün birine girerken O'nu cüzamlı on adam karşıladı. Bunlar uzakta durarak, "İsa, Efendimiz, halimize acı!" diye seslendiler.
Luk 17:14 İsa onları görünce, "Gidin, kâhinlere görünün" dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler.
Luk 17:15,16 Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı'yı yücelterek geri döndü, yüzüstü İsa'nın ayaklarına kapanıp O'na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeli'ydi.
Luk 17:17 İsa, "İyileşenler on kişi değil miydi?" diye sordu. "Öbür dokuzu nerede?
Luk 17:18 Tanrı'yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?"
Luk 17:19 Sonra adama, "Ayağa kalk, git" dedi. "İmanın seni kurtardı."
And, the critical three words:
  • Öbür -- The other
  • dokuzu -- nine
  • nerede? -- where are they?
It takes so little effort to thank someone, to encourage someone, that we forget to do so. Yet, the experience is asymmetric. That which costs us so little can mean so much to the person who receives a moment's recognition.

I hope my loyal readers will strive to be among the 10%, the thankful, the happy. Bless those who do you good, and you will be blessed. (then, maybe, we can go on to tackle the more demanding command, to bless those who curse us!)

No comments: