Sunday, October 25, 2009

Watch out for dogs! ( Phil. 3 )

Paul refused to be muzzled by political correctness. Consider his warning to the Philippian church:

    Php 3:2 Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının; o sünnet bağnazlarından sakının! 
Let's examine a few words:
  • Kötülük yapan  -- evil doing 
  • o adamlardan -- of the men
  • o köpeklerden -- of the dogs
  • sakının -- beware!

Paul had strong reasons for these warnings. For example, he himself had once been one of those dogs, those evil-doers, those fanatical Jews who hated the Christian gospel and forcefully resisted it. But, that was then, and this is now:

    Php 3:13, 14 Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. 

No comments: