Tuesday, March 2, 2010

Mark 6 -- the hometown crowd

A cynical American aphorism defines a consultant as someone who is more than fifty miles from home, with a briefcase. Somehow, it's easier to impress people who don't know us too well. Jesus had a similar experience:
Mar 6:1 İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler.
Mar 6:2 Şabat Günü olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. "Bu adam bunları nereden öğrendi?" diye soruyorlardı. "Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor?
Mar 6:3 Meryem'in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardeşi olan marangoz değilmi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?" Ve gücenip O'nu reddettiler.
Mar 6:4 İsa da onlara, "Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez" dedi.
Mar 6:5 Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı.
Mar 6:6 Halkın imansızlığına şaşıyordu. İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu.
Let's look at a few words:
  • memleket -- homeland. country. hometown. mother country. fatherland.
  • şaşmak -- wonder. to be amazed. to be astonished. to be surprised. to lose one's way. to go astray. to deviate.
  • imansızlığına -- at their unbelief. Start with the root (iman) -- faith, belief. Add the negating syllable (sız). Then, the "that which is characteristic of" syllable (lık). The third person possessive syllable (ın). Finally, the direct object syllable (a).
The people were surprised that this home boy, this home-schooled lad, should have such deep insight, so much wisdom. In fact, they were offended by the excellence of his sermon. Jesus, in turn, was surprised by their unbelief.

A century or two after our Lord's brief sojourn on earth, a number of fairy tales sprang up around him, fictitious imaginary childhood stories. Of a vengeful infantile demigod, who made clay birds come to life -- or slew bullies with a word. The real gospels paint a different picture: Jesus was so totally normal a guy that very little of his early life was considered noteworthy by those who knew him best.

No comments: