Saturday, March 7, 2009

to be continued ... Luke 1

In one of the better Simpsons episodes, Homer suspects that he may have only 24 hours to live. He fills the day meeting overdue obligations to family and friends, then settles down for the night to listen to the Bible on cassette tape. The Bible as narrated by Larry King, fabled talk-show host, born Larry Koenig, Jewish. As the sun rise, we hear Larry reading the last verse of the last book of the Old Testament, the prophet Malachi ... "lest I come and smite the Earth with a curse. The end. That's all their is!"

Actually, that's not all there is. In Luke Chapter 1, an angel delivers a message to a priest, that takes up where Malachi ended. Zecharia is promised a son will ... well, let's see how it looks in Turkish:
Luk 1:10 Buhur yakma saatinde bütün halk topluluğu dışarıda dua ediyordu.
Luk 1:11 Bu sırada, Rab'bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya'ya göründü.
Luk 1:12 Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı.
Luk 1:13 Melek, "Korkma, Zekeriya" dedi, "Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın.
Luk 1:14 Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek.
Luk 1:15 O, Rab'bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak.
Luk 1:16 İsrailoğulları'ndan birçoğunu, Tanrıları Rab'be döndürecek.
Luk 1:17 Babaların yüreklerini çocuklarına döndürmek, söz dinlemeyenleri doğru kişilerin anlayışına yöneltmek ve Rab için hazırlanmış bir halk yetiştirmek üzere, İlyas'ın ruhu ve gücüyle Rab'bin önünden gidecektir."
As the highlighted phrase indicates, this miraculous lad will turn the hearts of the father to their children, and fools to the words of the wise, in order to prepare a people ready for the Messiah.

I'm going to be away from my computer for the next few days, but look forward to updating this blog as soon as I get back.

Have a great week!

No comments: