Monday, March 30, 2009

Eye in the sky vs. the Hidden Agenda (Luke 12)

An Irish writer described a vivid childhood fear. Suppose inappropriate thoughts were visibly displayed in a balloon over her head? Perhaps, she admitted, her fondness for American comic books created that nightmare! The words of İsa brought this to mind:
Luk 12:1 O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı: "Ferisiler'in mayasından -yani, ikiyüzlülükten- kaçının.
Luk 12:2 Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur.
Luk 12:3 Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır.
Luk 12:4 "Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren, ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın.
Luk 12:5 Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım: Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, O'ndan korkun.
Luk 12:6 Beş serçe iki meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir.
Luk 12:7 Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz.
Luk 12:8 "Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, İnsanoğlu* da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek.
Luk 12:9 Ama kim beni insanlar önünde inkâr ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkâr edilecek.
And, a few words:
  • ikiyüzlülük -- hypocrisy. iki -- two. yüzlü -- faced. lük -- ness.
  • kapmak -- to close. kapalı -- closed.
  • kapı -- door. kapılar -- doors.
Even when the hypocrites are in power, the righteous need not fear. A fortuitous tornado will open the trunk of a car in a junkyard, revealing the missing records of the Rose Law Firm. Time Magazine may spike[1] a story that is unflattering to their fair-haired boy, but an upstart internet journalist will make his reputation by exposing sexual harassment in the workplace at the highest levels.

It's also bad policy to conceal good news. The Creator has broken into the world to set things right. Nothing is the same. The powers of evil are backing away from the fumigating disinfectant of light and, despite frequent setbacks, the world is becoming a better place.

It might be scary to live under the benevolent gaze of a Heaven that knows everything, including the price of sparrows, and the number of hairs on our head. However, this God is good, loves us, and has our eternal happiness at heart. The bad guys can bluff, bluster, and posture. Hey, they can even kill our bodies now and then. Big deal. The God we serve has taken steps to secure eternal bliss for His own.

____________

[1] To "spike" a story means to withhold it from publication. Old-time newspaper editors had a spike mounted on their desks to hold papers that did not need further attention. The Spike is also a novel (with a few steamy scenes) by Arnaud de Borchgrave that describes the collusion between American journalists and the enemies of our country across decades and generations.

No comments: