Wednesday, April 1, 2009

Use Western Union (Luke 13)

One of the early Hollywood moguls, perhaps Samuel Meyers, had some pithy thoughts about the primary purpose of movies: to make a profit, by providing entertainment that people would want to buy. For example, he said, "It's better to sell four tickets than two." In other words, make movies that grownups can bring the kids to watch. He also said, "If you want to send a message, use Western Union."[1] A movie made as a means to another end is not likely to do well at the box office.

The eye of faith frequently sees tokens of God's hand at work in the universe. For example, a few weeks ago, a chartered airplane carrying two children and five grandchildren of the nation's largest private abortion profiteer crashed into a Catholic cemetery -- which includes a monument to the aborted children of our nation. It's tempting to read a message into the event -- a guy who made his millions by killing other people's children loses his own. At a place that commemorates the heinous source of the wealth that chartered the plane. Is there a message there? And if so, will it be received? Well, I'm not God, so I'll stay out of that loop. İsa warns us that we need to be careful about our assumptions:
Luk 13:1 O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı Celileliler'i öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar.
Luk 13:2 İsa onlara şöyle karşılık verdi: "Böyle acı çeken bu Celileliler'in, bütün öbür Celileliler'den daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz?
Luk 13:3 Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız.
Luk 13:4 Ya da, Şiloah'taki kule üzerlerine yıkılınca ölen o on sekiz kişinin, Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz?
Luk 13:5 Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız."
Luk 13:6 İsa şu benzetmeyi anlattı: "Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı, ama bulamadı.
Luk 13:7 Bağcıya, 'Bak' dedi, 'Ben üç yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum. Onu kes. Toprağın besinini neden boş yere tüketsin?'
Luk 13:8 "Bağcı, 'Efendim' diye karşılık verdi, 'Ağacı bir yıl daha bırak, bu arada ben çevresini kazıp gübreleyeyim.
Luk 13:9 Gelecek yıl meyve verirse, ne iyi; vermezse, onu kesersin.'"
And, a few words:
  • tövbe -- repentance. tövbe etmek -- to repent. tövbe etmezseniz -- unless you (plural) repent.
  • hepiniz -- all of you.
In other words, we all have skeletons in our own closets to worry about. We are all given a space of time on this earth to "get with the program." But sooner or later, time, and God's patience, will run out.

Yet the God of the İncil yearns to provide the best of everything to those who will hear His call to repentance, and pledge their allegiance to Him:
Luk 13:34 "Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz.
Luk 13:35 Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: 'Rab'bin adıyla gelene övgüler olsun!' diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz."

_____________

[1] Western Union was the old monopoly telegraph company.

No comments: