Thursday, April 9, 2009

Short guy stands tall (Luke 19)

A beauty queen addressing a Baptist convention spoke of how she began reading the New Testament for the first time. She thought someone was playing a joke on her by moving her bookmark back, since the same stories kept coming up time after time! We call the first three books of İncil the synoptic gospels, since they report the story of Jesus from a very similar point of view. The gospel of Mark, the oldest, apparently was assembled from a good many of Peter's sermon notes. Almost all of Mark, except for perhaps six verses, can be found in either Matthew or Luke.

Luke, a meticulous historian, made an effort to consult all the existing documentation, and to interview people with first-hand knowledge of the life, teaching, and deeds of Jesus. He went out of his way to talk to additional sources, such as women and outcasts. His gospel is the only one containing the story of the short tax collector:
Luk 19:1 İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu.
Luk 19:2 Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakkay adında zengin bir adam vardı.
Luk 19:3 İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu.
Luk 19:4 İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti.
Luk 19:5 İsa oraya varınca yukarı bakıp, "Zakkay, çabuk aşağı in!" dedi. "Bugün senin evinde kalmam gerekiyor."
Luk 19:6 Zakkay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti.
Luk 19:7 Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: "Gidip günahkâr birine konuk oldu!" dediler.
Luk 19:8 Zakkay ayağa kalkıp Rab'be şöyle dedi: "Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim."
Luk 19:9 İsa dedi ki, "Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur.
Luk 19:10 Nitekim İnsanoğlu, kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi."
And, let's look at a few words:
  • çabuk -- quickly
  • aşağı -- down
  • in! -- come! (second person imperative of inmek, to descend, dismount)
We have a Welsh Corgi. It's too easy for Pippin to be underfoot when he is under a foot tall at the shoulder. Luke, though, was too good a writer to overlook this short man with a big story.

No comments: