Sunday, November 8, 2009

Salonike 5 -- the mushroom committe

The English idiomatic phrase "in the dark" means "out of the loop." During the Reagan administration, the catch phrase was "plausible deniability." A famous congressional committee once complained of being treated like mushrooms -- "We're being kept in the dark, and covered with bullshit."[1]

The story is different for believers, though, and the ending is ultimately happy, no matter how it turns out in the short term:
1Th 5:4 Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi yakalasın.
1Th 5:5 Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız. Geceye ya da karanlığa ait değiliz.
1Th 5:6 Öyleyse başkaları gibi uyumayalım, ayık ve uyanık olalım.
1Th 5:7 Çünkü uyuyanlar gece uyur, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar.
1Th 5:8 Gündüze ait olan bizlerse, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş umudunu giyerek ayık duralım.
1Th 5:9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi.
1Th 5:10 Mesih bizler için öldü; öyle ki, ister uyanık ister uykuda olalım, O'nunla birlikte yaşayalım.
A few words!
  • Ama kardeşler, siz karanlıkta değilsiniz -- But / brothers, / you / of the darkness / you are not
  • Hepiniz ışık çocukları, gündüz çocuklarısınız -- Every one of you / light / are the children / of the day / you are the children.
You've got to be bright to be the lgiht of the world!
__________

[1] Bullshit is a rude and contemptuous term for deliberately misleading and pretentious assertions. A favorite movie of mine, the rather clumsy Return of Captain Invincible, has an entire musical number consisting of that single word! Also known as "male bovine feces." The metaphor is cute, but in real life, mushrooms are raised on horse manure, since ruminants, with their four stomachs, leave little behind for mushrooms to feast upon.

No comments: