Tuesday, February 16, 2010

Matt. 27 -- the blood of this man

The irascible governor was roused from his bed by the restless rabble rioting outside. It seems they wanted to lynch a troublemaker. After a brief examination, the governor tries to find a face-saving way to bring the disturbance to a conclusion. Perhaps he could extend executive clemency to the suspect?
Mat 27:15 Her Fısıh Bayramı'nda vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti.
Mat 27:16 O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı.
Mat 27:17 Halk bir araya toplandığında, Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz, Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu.
Mat 27:18 İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu.
Mat 27:19 Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda O'nun yüzünden çok sıkıntı çektim" diye haber gönderdi.
Mat 27:20 Başkâhinler ve ileri gelenler ise, Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar.
Mat 27:21 Vali onlara şunu sordu: "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı" dediler.
Mat 27:22 Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan, "Çarmıha gerilsin!" dediler.
Mat 27:23 Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlar ise daha yüksek sesle, "Çarmıha gerilsin!" diye bağrışıp durdular.
Mat 27:24 Pilatus, elinden bir şey gelmediğini, tersine, bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi: "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın!"
Mat 27:25 Bütün halk şu karşılığı verdi: "O'nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun!"
Let's look at a few phrases:
  • Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın! -- This / man's blood from / I / am guilty / not. / This / matter, business / you see to!
  • O'nun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun! -- His / blood / the guilt thereof / ours / and / our children's (double possessive -- you can do that easily in Turkish) / upon / let it be!
In another generation, the people who committed the greatest crime since the Garden of Eden -- the unjust murder of God's most precious emissary, got what they had asked for. Their children and grandchildren perished miserably in the catastrophic fall of Jerusalem. And the majority of their descendants since then have lived resentfully, enviously, apart from and outside of God's glorious eternal Kingdom.

No comments: