Tuesday, March 8, 2011

Üzülme -- dealing with foes (Psalm 37)

Jerry Falwell lived a controversial but cheerful life, expiring at his desk at the age of 73. One of his sons, a lawyer, took over Liberty University, the largest Protestant college in the world. The other son, a preacher, inherited the pulpit of Thomas Road Baptist Church in Lynchburg, VA. Jerry had a simple recipe for dealing with the many enemies he'd made with his outspoken conservative positions:
  • Love them
  • Forgive them
  • Outlive them
I read a favorite Psalm today, number 37 in the Protestant numbering scheme (Catholics merge Psalms 23 and 24 together). It has an invisible pattern that explains why the focus seems to jump around abruptly -- the Hebrews enjoyed word games, such as acrostics. Each verse in the original language begins with consecutive letters of the Hebrew alphabet. The key word, showing up time and again, is the second-person imperative negative verb:

Üzülme

OK, so what is it that we are emphatically and repeatedly forbidden to do? Let's look at the dictionary definitions of the root, üzülmek.
feel bad about. feel badly about. bother. bother about. deplore. fret. grieve. languish. regret. rue. sadden. sorrow. trouble. be troubled about. worry. worry oneself. bemoan. deplore. droop. grieve. repine.
I'll append the entire psalm below, but let's look at a few key verses now:

3 Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. 3 Sen RAB'be güven, iyilik yap, Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart.
4 RAB'den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Commit thy way unto the LORD; trust also in him; and he shall bring it to pass.
5 Her şeyi RAB'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar.

Another definition: getirecektir, the third person future form of the verb getirmek -- bring. get. bring along. bring in. carry. bear. convey. fetch. introduce. take into. usher. work up. pose. produce. to fetch. to bring in. to yield. to give. to put forward. to bring forth.

And, here's a few verses for folks wondering what to do about depressed economic conditions:


18 The LORD knoweth the days of the upright: and their inheritance shall be for ever.
18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir, Onların mirası sonsuza dek sürecek.

19 They shall not be ashamed in the evil time: and in the days of famine they shall be satisfied.
19 Kötü günde utanmayacaklar, Kıtlıkta karınları doyacak.

(Do you notice how much more compact Turkish is than English? Another good reason to study this amazing language -- just to admire how much it is possible to pack into a single word!)

A repeated theme throughout this psalm is the inheritance, the legacy. Jesus quoted verse 11 in his "beatitudes:"

11 But the meek shall inherit the earth; and shall delight themselves in the abundance of peace.
11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, Derin bir huzurun zevkini tadacak.

And, as promised, here is the entire psalm:
Psa 37:1 Kötülük edenlere kızıp üzülme, Suç işleyenlere özenme!
Psa 37:2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak, Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.
Psa 37:3 Sen RAB'be güven, iyilik yap, Ülkede otur, sadakatle çalış.
Psa 37:4 RAB'den zevk al, O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.
Psa 37:5 Her şeyi RAB'be bırak, O'na güven, O gerekeni yapar.
Psa 37:6 O senin doğruluğunu ışık gibi, Hakkını öğle güneşi gibi Aydınlığa çıkarır.
Psa 37:7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle; Kızıp üzülme işi yolunda olanlara, Kötü amaçlarına kavuşanlara.
Psa 37:8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi, Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.
Psa 37:9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak, Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.
Psa 37:10 Yakında kötünün sonu gelecek, Yerini arasan da bulunmayacak.
Psa 37:11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak, Derin bir huzurun zevkini tadacak.
Psa 37:12 Kötü insan doğru insana düzen kurar, Diş gıcırdatır.
Psa 37:13 Ama Rab kötüye güler, Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.
Psa 37:14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi, Mazlumu, yoksulu yıkmak, Doğru yolda olanları öldürmek için.
Psa 37:15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, Yayları kırılacak.
Psa 37:16 Doğrunun azıcık varlığı, Pek çok kötünün servetinden iyidir.
Psa 37:17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak, Ama doğrulara RAB destek olacak.
Psa 37:18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir, Onların mirası sonsuza dek sürecek.
Psa 37:19 Kötü günde utanmayacaklar, Kıtlıkta karınları doyacak.
Psa 37:20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak; RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek, Duman gibi dağılıp yok olacak.
Psa 37:21 Kötüler ödünç alır, geri vermez; Doğrularsa cömertçe verir.
Psa 37:22 RAB'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak, Lanetlediği insanların kökü kazınacak.
Psa 37:23 RAB insana sağlam adım attırır, İnsanın yolundan hoşnut olursa.
Psa 37:24 Düşse bile yıkılmaz insan, Çünkü elinden tutan RAB'dir.
Psa 37:25 Gençtim, ömrüm tükendi, Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, Soyunun ekmek dilendiğini.
Psa 37:26 O hep cömertçe ödünç verir, Soyu kutsanır.
Psa 37:27 Kötülükten kaç, iyilik yap; Sonsuz yaşama kavuşursun.
Psa 37:28 Çünkü RAB doğruyu sever, Sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak, Kötülerinse kökü kazınacak.
Psa 37:29 Doğrular ülkeyi miras alacak, Orada sonsuza dek yaşayacak.
Psa 37:30 Doğrunun ağzından bilgelik akar, Dilinden adalet damlar.
Psa 37:31 Tanrısı'nın yasası yüreğindedir, Ayakları kaymaz.
Psa 37:32 Kötü, doğruya pusu kurar, Onu öldürmeye çalışır.
Psa 37:33 Ama RAB onu kötünün eline düşürmez, Yargılanırken mahkûm etmez.
Psa 37:34 RAB'be umut bağla, O'nun yolunu tut, Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.
Psa 37:35 Kötü ve acımasız adamı gördüm, İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi Dal budak salıyordu;
Psa 37:36 Geçip gitti, yok oldu, Aradım, bulunmaz oldu.
Psa 37:37 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak, Çünkü yarınlar barışseverindir.
Psa 37:38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak, Kötülerin kökü kazınacak.
Psa 37:39 Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir, Sıkıntılı günde onlara kale olur.
Psa 37:40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları, Kötülerin elinden alıp özgür kılar, Çünkü kendisine sığınırlar.
And that is good news for all who yearn to please their Creator!

No comments: